Hoe kan digitalisering de carrièremogelijkheden van een accountant beïnvloeden?

Hallo, mijn naam is Rista Aprilia. Ik ben derdejaars student aan Saxion Hogeschool. Ik studeer International Finance and Accounting. Dit minisysteem modelleringsonderzoek is mijn project voor het honoursprogramma en dat wil ik graag met jullie delen.

Achtergrond

Aan het begin van dit onderzoek had ik een gesprek met Prof. Christoph Hinske, en op basis van dit gesprek realiseerde ik me dat technologie al deel uitmaakt van ons dagelijks leven. Er zijn zelfs al zoveel vormen van technologie die we gebruiken om ons dagelijks leven te ondersteunen. Prof. Dr. Ing. Klaus Schwab vermeldde, in "De vierde industriële revolutie: What It Means and How to Respond": "We staan aan het begin van een technologische revolutie die de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan fundamenteel zal veranderen." (Schwab, 2017). Digitalisering zal aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen voor alle bedrijven. Naast de verandering van hele core business modellen, omvat digitalisering vooral ondersteunende functies zoals boekhouding, controlling en management (Kreher, Sellhorn, & Hess, 2017). Daarom kwam ik met een onderzoeksvraag: "Hoe kan digitalisering de carrièremogelijkheden van een accountant beïnvloeden?" Deze materie wordt interessanter voor de accountant, aangezien onze belangrijkste taken te maken hebben met cijfers, die tools en applicaties mogelijk doen.


Ik had de gelegenheid om interviews af te nemen met vier accountantsprofessionals uit verschillende sectoren om mijn vraag te beantwoorden. Met de hulp van mijn coach Prof. Christoph Hinske, verkende ik fundamentele benaderingen om de beste antwoorden op mijn vraag te krijgen in de interviews. Deze interviews maken ook deel uit van het dataverrijkingsproces aangezien ik mijn interviews afneem op basis van de previews interviews, follow-up vragen stel om een dieper inzicht in de onderwerpen te krijgen, en vervolgens een systeemmodelleerloop creëer op basis van de resultaten van al deze interviews. Ik zal in de onderstaande paragrafen delen wat ik heb geleerd.

 

Het onderzoek

Leren en verbeteren
Het resultaat van mijn interviews laat zien dat accountants hun vaardigheden met betrekking tot systeem en technologie moeten ontwikkelen en verbeteren, om optimaal te kunnen werken in het gedigitaliseerde tijdperk. Zoals blijkt uit de eerste lus, is deze verklaring te wijten aan het gedigitaliseerde systeem in de boekhoudsector; het werk van de accountant zou meer gaan lijken op gewone activiteiten, zoals het verzamelen van gegevens. Deze alledaagse activiteiten zouden de interesse van de accountant in zijn baan kunnen doen afnemen. Ondertussen neemt de interesse van de accountant in de functie toe, waardoor de accountant meer werkmotivatie zou krijgen. Deze dagelijkse activiteiten zouden er ook voor kunnen zorgen dat de accountant minder uitdagingen ervaart.
Ondertussen, als de accountant zich meer uitgedaagd voelt in zijn baan, is de kans groter dat hij meer werkmotivatie zou krijgen. Een gemotiveerde accountant zou eerder geneigd zijn om het systeem en de applicaties te verbeteren, en daardoor kan de accountant zijn vaardigheden in data-analyse met digitale software verbeteren. Dus, dit zou het bedrijf profiteren van hun accountant, die beschikt over digitalisering vaardigheden om meer investeringen te doen in de structuur. Het is dus essentieel om de interesse en de uitdaging van de accountant in zijn werk te vergroten, maar hoe dit te verbeteren is, moet nog verder worden onderzocht.

 

Investeren in structuur en waardevermeerdering
De tweede lus verklaart de reden van deze zaak. Wat zou het voordeel voor de onderneming zijn om in deze structuur te investeren? Als de accountant het systeem en de toepassingen kan verbeteren, zou dit meer waarde toevoegen voor het bedrijf en de hulpmiddelen en de technieken verrijken, zodat de digitalisering van het bedrijf beter zou werken. Deze kwestie leidt tot de derde lus over waarom gemotiveerde accountants met betrekking tot digitalisering de waarde van de onderneming kan verhogen. Als de accountant meer vaardigheden heeft in het analyseren van gegevens met digitale software, kan hij meer waarde toevoegen aan de onderneming in de richting van een meer gedigitaliseerd systeem.

 

Efficiëntie en bedrijfswaarde
Waarom zou digitalisering meer waarde aan de onderneming kunnen geven? De vierde lus legde de reden hiervoor uit. Met de digitalisering moet de boekhouder meer regelmatige activiteiten uitvoeren met betrekking tot het verzamelen van gegevens. Daarom zou hij de gegevens verder verwerken met digitale hulpmiddelen om de tijd voor het verzamelen van de gegevens te verminderen en dus ook de tijd voor het analyseren ervan. Deze vermindering zou de efficiëntie kunnen verbeteren en bijgevolg de bedrijfswaarde van de onderneming. Deze verbetering zou het bedrijf kunnen motiveren om het digitaliseringssysteem uit te breiden en te verbeteren.

 

Veiligheid van gegevens
De digitalisering van de boekhouding heeft ook een negatieve kant. Deze kwestie leidt tot de vijfde lus, de veiligheid van gegevens. Digitalisering vereist dat de accountant met meer instrumenten gaat werken. Hoe meer instrumenten en hoe meer gegevens er worden verzameld, hoe groter het risico van gegevensveiligheid. Het risico van gegevensdiefstal, datalekken of andere veiligheidsrisico's neemt toe. De dreiging kan groter zijn als de gegevens betrekking hebben op gevoelige informatie van de onderneming. Deze kwestie zou uiteindelijk de waarde van het bedrijf verminderen. De veiligheidsrisico's in verband met digitalisering in de accountancy moeten nog verder worden onderzocht.

 

Conclusie
Samenvattend kan worden gesteld dat digitalisering de carrièremogelijkheden van een accountant op verschillende manieren beïnvloedt. Ten eerste moeten accountants hun digitale vaardigheden ontwikkelen en verbeteren. Op die manier zouden bedrijven met meer vertrouwen investeren in digitalisering, wetende dat hun accountants het digitale systeem aankunnen. Uiteindelijk kan de onderneming haar bedrijfswaarden verbeteren door de efficiëntie van het boekhoudsysteem te verbeteren. Naast de positieve effecten moeten accountants en bedrijven zich ook bewust zijn van het verhoogde risico voor de veiligheid van gegevens. 
Dit mini-onderzoeksproject heeft mij geleerd dat digitalisering voordelen kan hebben voor bedrijven en de accountant, maar ook meer risico's voor beide partijen. Het zou dus beter zijn om meer digitale vaardigheden te leren en te begrijpen en hoe deze toe te passen, in plaats van bang te zijn en ze te negeren.