Ontmoet het Business Model Lab netwerk
Christoph Hinske

Christoph Hinske

Academie SFIB

Hoofdocent System Leadership & Circular Strategies

The Circular Economy forces leaders to be systemic. They act in complex ambiguous ecosystems. Ergo, my transformation research focuses on empowering leadership in all sectors, to transform their agreement structures be more sustainable/resilient.

Ellen Schulten

Ellen Schulten

Hospitality Business School

Hoofddocent en onderzoeker

Mijn passie is het ontwerpen van Business Modellen in lijn met de Betekeniseconomie. De business bouwen op 'een gat in de maatschappij' met als doel meervoudige waardecreatie en als resultaat zowel winst als positieve impact op mens en milieu.

Goos Lier

Goos Lier

Academie SFIB

Docent en onderzoeker

Techniek vormt zelden de bottleneck bij energietransitie-vraagstukken. Vaak is het ontwikkelen van een goed business model bij o.a. warmtenetten en mestvergisting een grote uitdaging. Ik vind het leuk om studenten te betrekken bij lectoraat-onderzoek

Harrie van Bommel

Harrie van Bommel

Hoofddocent, onderzoeker en Programma manager Fieldlab CIM

Als programma manager van het Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie verbind ik vragen van bedrijven en hun ketens met onderzoekers en studenten binnen Saxion om tot projecten te komen. Idee voor een project? Neem dan contact op.

Jan Glaesner Kyhnau

University College of Northern Denmark

Associate professor

Joey Willemse

Joey Willemse

Academie SFIB

Docent en onderzoeker

Met onderzoek heb ik een focus op circulariteit, business modellering & energie. Ik kom graag in gesprek met verschillende partijen waaronder verschillende disciplines, academies en het werkveld om samen tot mooie uitkomsten voor onderzoek te komen.

Maerhaba Yishake

Maerhaba Yishake

Docent

Circulariteit biedt veel kansen voor ondernemers maar er zijn ook genoeg uitdagingen om tot een circulaire businessmodel te komen. Ik streef naar het leveren van een positieve bijdrage door tools te ontwikkelen en verbeteren i.s.m. ondernemers.

Marlies Koers-Stuiver

Marlies Koers-Stuiver

Academie Bestuur Recht en Ruimte, Bedrijfskunde

Docent/onderzoeker

Ik onderzoek diverse soorten (sociaal) ondernemerschap, waarbij onvervulde behoeften en innovatie centraal staan. Valorisatie is hierbij leidend; daarom zoek ik altijd naar de toepassing voor ondernemers/maatschappij.

Moniek Kamm

Moniek Kamm

Academie SFIB

Docent en onderzoeker

De transitie naar een duurzame en circulaire samenleving levert nieuwe organisatievormen en vraagstukken op. Ik koppel die ontwikkelingen aan onderwijs en onderzoek. En ik doe promotieonderzoek naar Entrepreneurial Communities.

Thierry Tartarin

Thierry Tartarin

Academie SFIB

Hoofddocent en onderzoeker

Social values and the emergence of a social economy have my interest. A new perspective where collective value creation and eco-systems lead the way. What do we really need to live together in harmony rather than what can we sell to each other?

Timber Haaker

Timber Haaker

Academie SFIB

Lector Businessmodellen

Bedrijven moeten voortdurend hun business model innoveren om relevant te blijven. Als lector doe ik met bedrijven, collega’s en studenten onderzoek naar nieuwe businessmodellen en naar krachtige tools om ze te ontwerpen. Interesse? Neem contact op!