Ontmoet het Business Model Lab netwerk
Carlijn van der Zanden

Carlijn van der Zanden

Academie FEM

Medewerker Business Model Lab en Fieldlab CIM

Circulariteit speelt een steeds grotere rol in de wereld van vandaag. Het leuke van het Business Model Lab is dat het tools aanbiedt zodat iedereen met hiermee aan de slag kan. Én ik mag helpen inspireren door mooie verhalen met jullie te delen!

Christa Barkel

Christa Barkel

Academie FEM

Hoofddocent en onderzoeker

Ik werk vanuit het lectoraat Blockchain nauw samen met het lectoraat Business Models. Ik ben bezig met promotieonderzoek naar de impact van blockchain innovaties, en daaruit vloeiende decentralisatie, op business ecosystemen.

Christoph Hinske

Christoph Hinske

Academie FEM

Hoofdocent System Leadership & Circular Strategies

The Circular Economy forces leaders to be systemic. They act in complex ambiguous ecosystems. Ergo, my transformation research focuses on empowering leadership in all sectors, to transform their agreement structures be more sustainable/resilient.

Ellen Schulten

Ellen Schulten

Hospitality Business School

Hoofddocent en onderzoeker

Mijn passie is het ontwerpen van Business Modellen in lijn met de Betekeniseconomie. De business bouwen op 'een gat in de maatschappij' met als doel meervoudige waardecreatie en als resultaat zowel winst als positieve impact op mens en milieu.

Elsa Oosterhoff

Elsa Oosterhoff

Academie FEM

Medewerker Business Model Lab en Fieldlab CIM

De combinatie van het onderwijs, bedrijfsleven en duurzaamheid spreekt mij erg aan. Ik vind het leuk om iedereen op de hoogte te houden van alles wat er in het Business Model Lab gebeurt, bijvoorbeeld aan de hand van 'verhalen van studenten'.

Goos Lier

Goos Lier

Academie FEM

Docent en onderzoeker

Techniek vormt zelden de bottleneck bij energietransitie-vraagstukken. Vaak is het ontwikkelen van een goed business model bij o.a. warmtenetten en mestvergisting een grote uitdaging. Ik vind het leuk om studenten te betrekken bij lectoraat-onderzoek

Guus van Dongen

Guus van Dongen

Bedrijfskunde

Docent en onderzoeker

Ik krijg energie van eenvoudige oplossingen voor lastige problemen! Voor het lectoraat businessmodellen doe ik, in samenwerking met bedrijven, onderzoek naar het in de markt zetten aan producten gekoppelde diensten. Neem vooral contact op.

Harrie van Bommel

Harrie van Bommel

Hoofddocent, onderzoeker en Programma manager Fieldlab CIM

Als programma manager van het Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie verbind ik vragen van bedrijven en hun ketens met onderzoekers en studenten binnen Saxion om tot projecten te komen. Idee voor een project? Neem dan contact op.

Joey Willemse

Joey Willemse

Academie FEM

Onderzoeker

Ik onderzoek aspecten m.b.t. circulariteit en het verduurzamen van Nederland. Ik ga graag het gesprek aan met mensen en vind het daarom leuk dat het BML motiveert om verschillende disciplines, academies en het werkveld te betrekken bij onderzoek.

Marco Rodenburg

Marco Rodenburg

SCE Ondernemen en Retail Management

Docent

Docent en ondernemer, gespecialiseerd in bedrijfsopvolging bij familiebedrijven. Ik doceer, train en begeleid studenten en ondernemers in bedrijfsopvolging en ondernemen. Gespecialiseerd in het werken met businessmodelcanvas en waardepropositie tools

Marlies Koers-Stuiver

Marlies Koers-Stuiver

Academie Bestuur Recht en Ruimte, Bedrijfskunde

Docent/onderzoeker

Ik onderzoek diverse soorten (sociaal) ondernemerschap, waarbij onvervulde behoeften en innovatie centraal staan. Valorisatie is hierbij leidend; daarom zoek ik altijd naar de toepassing voor ondernemers/maatschappij.

Moniek Kamm

Moniek Kamm

Academie FEM

Docent en onderzoeker

De transitie naar een duurzame en circulaire samenleving levert nieuwe organisatievormen en vraagstukken op. Ik koppel die ontwikkelingen aan onderwijs en onderzoek. En ik doe promotieonderzoek naar Entrepreneurial Communities.

Thierry Tartarin

Thierry Tartarin

Academie FEM

Docent en onderzoeker

Social values and the emergence of a social economy have my interest. A new perspective where collective value creation and eco-systems lead the way. What do we really need to live together in harmony rather than what can we sell to each other?

Timber Haaker

Timber Haaker

Academie FEM

Lector Businessmodellen

Bedrijven moeten voortdurend hun business model innoveren om relevant te blijven. Als lector doe ik met bedrijven, collega’s en studenten onderzoek naar nieuwe businessmodellen en naar krachtige tools om ze te ontwerpen. Interesse? Neem contact op!