Disclaimer

Saxion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van Businessmodel Lab en de op BusinessmodelLab.nl verstrekte informatie, noch voor de inhoud van sites die niet door Saxion zijn ontwikkeld en/of sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Businessmodel Lab en/of geraadpleegde bronnen. Aan de op BusinessmodelLab.nl verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Saxion is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van Businessmodel Lab en de gedownloade informatie, tools en/of website.