Business model voor Stadslandbouw in Hof van Twente

Via het lectoraat Businessmodellen doe ik onderzoek naar een nieuw businessmodel voor de Stichting Stadslandbouw. De gemeente Hof van Twente ondersteunt de stichting Stadslandbouw sinds enkele jaren met incidentele, financiële bijdragen. De stichting draagt volgens de gemeente op innovatieve wijze bij aan verschillende doelen op het gebied van vergroening, biodiversiteit, re-integratie en armoedebeleid.  

Voor de toekomst streeft de stichting Stadslandbouw echter naar een duurzaam businessmodel. Waarin niet subsidie het uitgangspunt van werken is, maar de prestatiebeloning voor bijdrage aan maatschappelijke doelen. En waarbij ook andere inkomstenbronnen worden aangeboord. Om dit te realiseren en te kunnen monitoren is het van belang het huidige businessmodel tegen het licht te houden en met alle stakeholders een nieuw businessmodel te ontwerpen.  

Om samen met de stakeholders een nieuw businessmodel te ontwerpen heb ik de tool Focusgroep gebruikt om ideeën op te halen. Middels een interactieve werksessie waarbij stakeholders activiteiten gingen bedenken bij thema’s die gelinkt zijn aan Stadslandbouw. Dit leverde het volgende resultaat op:

Om vervolgens vanuit alle ideeën te kijken naar werkende businessmodellen heb ik mij laten inspireren door de Bedrijfsmodel Kaarten tool en zelf kaarten gemaakt die ik in een volgende sessie met stakeholders heb gebruikt: 

De kaarten dienen als basis voor een discussie over bedrijfsmodel opties en zo werden nieuwe vormen of combinaties gevonden die voor de stichting Stadslandbouw in de gemeente Hof van Twente toegepast kunnen worden. Op deze manier heb ik samen met stakeholders een nieuw businessmodel ontworpen.