Hoe kan een HR professional positieve impact co-creëren voor medewerkers?

Hallo, mijn naam is Yanislav en ik ben een student van International Human Resource Management bij de Hogeschool Saxion. Hiernaast volg ik een Honours Programma (HP) "Creativity in Finance and Management. Als onderdeel van dit HP heb ik een klein Systeem Modellering onderzoek uitgevoerd, waarover je meer kunt lezen in dit artikel.

Onderzoeksvraag

Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt: "Hoe kan ik via co-creatie positieve impact voor medewerkers binnen een bedrijf realiseren tijdens mijn werk als HR professional?". Naar mijn mening zou de positieve impact op medewerkers in een bedrijf altijd vooraan moeten staan voor HR professionals, om het welzijn van de medewerkers te verzekeren. Dit is een proces wat samen aangegaan moet worden met elke medewerker. Een reden hiervoor is dat de medewerker zelf ook meer interesse en bereidheid krijgt om te luisteren naar de HR-afdeling, als hij of zij ziet dat HR een positieve impact creërt met hem of haar (in plaats van alleen voor hem of haar). Op deze manier worden alleen de activiteiten die de medewerkers voordeel opleveren bediscussieerd, wat ervoor zorgt dat de medewerker de motivatie om deel uit te maken van dit proces behoudt. Het welzijn van de medewerkers resulteert ook in een positief imago voor het bedrijf en verhoogt de productiviteit, wat beiden grote positieve factoren zijn voor elk bedrijf.

 

Onderzoeksmethode

Tijdens dit onderzoek heb ik gesprekken gevoerd met mensen van verschillende culturele en professionele achtergronden, om er zeker van te zijn dat het bereik van het onderzoek een goede representatie is van verschillende meningen. Na elk gesprek heb ik van de bevindingen een Casual Loop Model gemaakt. Uiteindelijk heb ik één groot model gemaakt met de meest relevante bevindingen van elk gesprek. Het grote model heeft 7 Loops en 17 variabelen in totaal. Dit model wordt hieronder weergeven.

Het onderzoek

Discussie

Zoals hierboven te zien, zijn er 7 Loops binnen mijn model. Deze zijn Vertrouwen in de HR leiderschapsstijl, betrokkenheid van medewerkers, basis bedrijfskennis, de vaardigheden van de HR medewerkers, macht (empowerment) van de medewerker, winstgevendheid van het bedrijf en geloofwaardigheid. Dit zijn de belangrijkste factoren die een HR professional in overweging moet nemen wanneer deze beoogt middels co-creatie een positieve impact te realiseren voor medewerkers.

Verrassenderwijs ben ik erachter gekomen dat desondanks een wisselende achtergrond van de geïnterviewden, een deel van de variabelen altijd gedeeld worden, echter wel op een ander moment tijdens het gesprek in beeld komen. Er is één variabel die het meest terugkwam binnen mijn gesprekken en die een belangrijke rol speelt binnen elke Loop, namelijk 'Vertrouwen'.

 

Aanbevelingen

Op basis van mijn onderzoek heb ik drie aanbevelingen voor toekomstige HR professionals, wanneer ze een positieve impact voor medewerkers proberen te co-creëren - Kennis van het bedrijf, kennis van jouw medewerkers en daadwerkelijk het gesprek aan te gaan met de medewerkers. Ten eerste, als ze een goede kennis hebben van het bedrijf, dan kunnen ze een gebalanceerd overzicht geven van enerzijds de wensen en behoeften van de medewerkers en anderzijds wat het bedrijf kan bieden voor de medewerkers. Ten tweede, als ze medewerkers leren kennen dan is het ook mogelijk om hier goede gesprekken mee te voeren, wat resulteert in medewerkers die de HR-afdeling vertrouwt en inziet dat het te implementeren beleid van HR ook nuttig is voor de medewerker. Ten slotte, als de HR professionals de vloer op gaan voor gesprekken met medewerkers om erachter te komen hoe zij zich voelen en denken over de dagelijkse gang van zaken, dan wordt het ook voor de HR afdeling duidelijk of zij hun werk goed uitvoeren.