Wat is er nodig om creatief te zijn op werk?

Het begin van dit project

Een van mijn favoriete manieren om mijn tijd door te brengen is schilderen. In deze context zou ik mezelf als een creatief persoon beschouwen. Ik vroeg me echter af of ik deze vaardigheid op de universiteit gebruikte of meer zou kunnen gebruiken. Bovendien bleek uit onderzoek van LinkedIn dat creativiteit de nummer één in-demand soft skill is in 2020 (Van Nuys, 2019). Daarom kwam mijn onderzoeksvraag naar voren: Hoe kan ik mijn volledige creatieve potentieel inbrengen in een werksetting?

Om mijn vraag te beantwoorden, had ik de kans om met vijf mensen te praten die allemaal een ander perspectief hadden op creativiteit. Met de hulp van mijn coach, Christoph Hinske, kon ik de mensen in zijn LinkedIn netwerk bereiken, waardoor ik in contact kwam met kunstenaars, ondernemers, professionals op het gebied van innovatie en creatieve processen, en een onderzoeker van mentaal welzijn. Aan hen allemaal stelde ik dezelfde vraag: "Wat is er nodig om je volledige creatieve potentieel in een werksetting te brengen?" Wat gevolgd werd door een semi-gestructureerd interview. Na elk gesprek heb ik een causaal-lusdiagram ontwikkeld en aangepast om mijn onderzoeksvraag te helpen beantwoorden. In de volgende paragrafen zal ik delen wat ik geleerd heb.

Het onderzoek

Creativiteit als probleemoplossing

In de eerste plaats heeft iedereen het potentieel om creatief te zijn, maar, zoals Steven Dahlberg (persoonlijke communicatie, 7 januari 2022) vermeldde, je moet in je capaciteiten geloven om dit te kunnen gebruiken. Creativiteit kan gezien worden als het cognitieve vermogen om voorbij structuren te denken of om nieuwe perspectieven te zoeken. Voor mijn onderzoek heb ik besloten om creativiteit te definiëren als een benadering van het oplossen van problemen.

De eerste stap is het identificeren van je probleem, welk doel je wilt bereiken en wat je nodig hebt om daar te komen. Dan kun je beginnen met onderzoek doen en jezelf in de context te plaatsen om een volledig beeld te krijgen. Interesse is echter vereist om gemotiveerd te zijn om moeite te doen voor het leren en als bijgevolg de nodige kennis op te doen. Deze kennis is nodig om te filteren wat waardevol is en voor een mogelijke oplossing. Ideeën ontstaan uiteindelijk in het proces door ideevorming en wanneer een mogelijke oplossing naar voren komt, moet deze worden getest met vallen en opstaan. Hier begint de cirkel opnieuw, en worden aanpassingen gemaakt tot een oplossing is gevonden.

Omgevingsfactoren

Tijdens de ideevorming zijn zes omgevingsfactoren prominent aanwezig. De eerste factor, FOCUS, is kenmerkend en afhankelijk van de persoon. Terwijl sommige mensen niet goed onder stress kunnen werken, hebben anderen deze druk nodig om te presteren. Toen ik Tomas Fraile (persoonlijke communicatie, 20 december 2021) vroeg wat hij doet als hij zich vast voelt zitten, zei hij dat het goed is om een pauze te nemen en zich een tijdje op iets anders te concentreren. Daarna kan men terugkomen met een frisse geest en de nodige focus. Tim Harford suggereert slow-motion multitasking. Het concept van het hebben van meerdere projecten en wanneer je je vast voelt zitten, kun je schakelen tussen de verschillende taken (TED, 2019).

Over het algemeen heb je genoeg TIJD en RUIMTE nodig om je opties te verkennen, terwijl je een deadline hebt waarmee je tot een einde kunt komen. Creatieve processen kunnen je deze ruimte geven en je erdoorheen leiden, maar soms is het al genoeg om gewoon uit je gebruikelijke ruimte te komen. Zoals Jean-Francois Mignon (persoonlijke communicatie, 21 december 2021) in ons gesprek uitlegde: "Problemen zijn complex, dus het enige verkeerde wat je kunt doen is niets doen".

Bovendien kan een divers team van gemotiveerde MENSEN die met elkaar samenwerken de creativiteit bevorderen als de ATMOSFEER goed is. Er moet geen oordeel zijn maar vertrouwen en iedereen moet het gevoel hebben te kunnen praten en fouten te kunnen maken. Tenslotte geeft AUTONOMIE de ruimte om nieuwe wegen en ideeën te vinden. Deze laatste factoren zijn ook wat organisaties of leiders kunnen beïnvloeden wanneer zij een cultuur van innovatie en creativiteit wensen (B. Jaartsveld, persoonlijke communicatie, 6 januari 2022).

Conclusie

Kortom, creativiteit is een manier van denken die getraind en geoefend moet worden om een gewoonte te worden. Het is praktisch in een organisatiecontext en kan ook helpen in het dagelijks leven. In mijn gesprek met Eva Geluk (persoonlijke communicatie, 11 januari 2022) leerde ik dat we een tunnelvisie hebben en verstarren als we gestrest raken. Creativiteit gebruiken kan helpen om uit dit gevoel te stappen. De gewoonte hebben om jezelf af te vragen: "Hoe kan ik de situatie anders zien, en wat zijn mijn opties?" kan stress verminderen omdat je nieuwe oplossingen vindt door nieuwe perspectieven te krijgen.