Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat leiders diversiteit en inclusie in de organisatie kunnen benutten voor de uiteindelijke prestaties?

Hallo, mijn naam is Nancy. Ik ben derdejaars student Internationale Human Resource Management aan Saxion Hogeschool. Ik ben enthousiast om mijn mini-onderzoeksproject over diversiteit en inclusie met u te delen. Dit project heb ik in 2021 uitgevoerd in het Honours Programme Creativity in Finance and Management.

Mijn motivatie om het project te starten

"Omdat iedereen zijn blinde vlek heeft, kan wat we zien anders zijn dan wat anderen zien. Als we ons daarvan bewust zijn, kunnen we aanzienlijk de beste waarden uit een divers team halen" - een tot nadenken zettende les over diversiteit uit mijn Honours Programme hoogleraar - Christoph Hinske. Aangezien ik waarschijnlijk altijd in diverse teams zal werken, zal ik me het HP-project nog vele jaren herinneren.

Als 20-jarige vrouw ben ik dankbaar dat ik veel ben blootgesteld aan de vele verschillende vormen van diversiteit, of het nu gaat om geslacht, generatie, nationaliteit, persoonlijkheid en zelfs denkstijlen. Door deze exposure heb ik de kracht van diverse teams leren waarderen. Ik ben me er ook van bewust dat het gevoel van verbondenheid van het individu essentieel is en dat het bevorderen van diversiteit en inclusie (D&I) een schat is voor de effectiviteit van de organisatie en het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (Anuwa-Amarh E. & Hinske, C., 2020, Anuwa -Amarh, E., & Hinske, C. 2020, 1 juni).

Daarom heb ik de vraag onderzocht: "Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat leiders Diversiteit & Inclusie in de organisatie kunnen benutten voor de uiteindelijke prestaties?". Ik heb kwalitatief onderzoek gedaan met vier professionals om hun verschillende perspectieven op de onderzoeksvraag te verkrijgen met behulp van System Thinking (Wikipedia, 2021) en Causal Loop Diagramming (Wikipedia, 2020) om hun complexe redenering te begrijpen en te integreren met mijn vraag. Hiermee probeerde ik hun 'mentale model' in kaart te brengen, wat hun veronderstellingen zijn, generaliserend over het onderwerp in kwestie (The Importance of Mental Models in Your HR Future, 2013).

Methodologische aanpak

Om mijn centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, heb ik een 'Causal Loop Diagram' ontwikkeld door vier personen te interviewen die uitstekende kennis, ervaring en passie hebben voor het thema Diversiteit & Inclusie. Ik heb deze online conversies uitgevoerd door de semi-gestructureerde interviewaanpak te volgen (Doyle, A. 2020, 27 juni).

Ik heb het gesprek gestructureerd rond een centrale vraag: Wat is er nodig zodat leiders diversiteit en inclusie in de organisatie kunnen benutten om de prestaties te verbeteren?. Op basis van hun antwoorden heb ik verschillende individuele mentale modellen gemaakt en vervolgvragen gesteld om diepere inzichten te krijgen. Direct nadat de geïnterviewden hun mentale modellen hadden gevalideerd, begon ik met de gegevens te "spelen"/ze te integreren in het model dat wordt getoond in figuur 1.

De vijf dynamieken zijn (a) Bias Removal, (b) Building Inclusiveness, (c) Het principe van het begrijpen van D&I, (d) de toewijding van de leider aan D&I, (e) de toewijding van de organisatie aan D&I.

Conclusie en aanbevelingen

Als antwoord op de onderzoeksvraag moeten leiders leren hun blinde vlekken te verwijderen en inclusiviteit op te bouwen. Het is echter de moeite waard om op te merken dat mensen zich misschien veiliger voelen, maar zich minder bewust zijn van het belang van D&I als inclusiviteit wordt versterkt, wat hen beïnvloedt om zich in te zetten voor inclusieve actie. Wat resulteert in dat het gevoel uitgesloten wordt.

Verder raad ik besluitvormers aan om het bewustzijn van de medewerkers over diversiteit en inclusie te monitoren, om authentieke betrokkenheid te garanderen. Ze moeten het "alarm" begrijpen dat het gevoel van comfort en inclusiviteit niet betekent dat ze moeten stoppen met het opbouwen van hun bewustzijn over diversiteit en inclusie in hun omgeving.

Laat me dit onderzoek beëindigen met een doordacht perspectief van George Dei:

“Inclusion is not bringing people into what already exists; it is making a new space, a better space for everyone.”