Overeenstemmingssystemen - wat nodig is om een succesvol functionerende organisatie te hebben.

Hallo iedereen,

Bedankt dat jullie de tijd nemen om mijn artikel te lezen! Mijn naam is Hristo en ik ben bachelorstudent International HRM aan Saxion UAS, en tevens student in het Honours programma "Creativity in Finance and Management".

Het onderzoek

Vandaag wil ik graag mijn inzichten met jullie delen van een project dat de essentiële ingrediënten voor het succes van een organisatie onderzocht (ongeacht de grootte, de branche, etc.). Het model (zie het figuur hiernaast) geeft aan dat alle groepen/organisaties werken met afspraken (bijvoorbeeld: ik zal deze presentatie voorbereiden als jij mij de beelden bezorgt). Het geeft ook aan dat we, meestal in interactie met elkaar, deze afspraken 'bij de hand' houden. Uiteindelijk, als onze afspraken op elkaar afgestemd zijn, gedijen we tijdens onze interactieperiodes, wat resulteert in een geweldige werkervaring, alsook in het bereiken van de gestelde doelen.

Op basis van dat model is een nieuw model met zes dimensies ontstaan. Het concentreert zich op de vraag over welke systemen van overeenstemming wij zouden moeten beschikken om een uitstekende werkervaring te hebben en tegelijkertijd al onze gestelde doelen te bereiken. Met andere woorden, deze dimensies worden gebruikt om de organisatorische prestaties te meten. Zoals te zien is in de figuur hieronder, heeft elke dimensie drie niveaus - variërend van zeer onproductief (bv. geen interactie met een collega) tot productief (bv. wel interactie met een collega) en ten slotte zeer productief (bv. wel samenwerking met een collega). Als jij en jouw organisatie het hoogst scoren op al deze dimensies, dan vertaalt zich dat rechtstreeks naar een goed presterend individu/organisatie. In het geval van dit onderzoek scoorde de doelgroep een gemiddelde van 4,35, wat hen in de hogere rangen van de grafiek plaatste (zie het figuur hieronder). Natuurlijk was er ruimte voor verbetering en dat maakte het mogelijk kritische vragen te stellen, die tot doel hadden de groep in een reflectiemodus te plaatsen en hen in een discussie te betrekken.Dit was voor mij een belangrijk punt om mee te nemen - in plaats van een presentatie te geven, nodig je de groep uit om actief deel te nemen aan een gesprek over de belangrijke punten.  Op die manier zijn ze in staat om hun eigen succes te co-creëren, wat hun motivatie verhoogt om de afgesproken acties op te volgen.

Om af te ronden, begon ik met de vraag - "Hoe kun je het individu ervan overtuigen dat hun acties er wel degelijk toe doen in het grotere geheel?". Het antwoord dat ik vond was - toon hen hun impact op de groep/organisatie/planeet, probeer het persoonlijk voor hen te maken, en help hen de weg vooruit te zien. Maar vergeet niet dat je alleen de ruimte kunt creëren om dat te laten gebeuren, zij zijn degenen die beslissen of ze erin willen stappen of niet. 

Tenslotte wil ik mijn dankbaarheid uitspreken jegens mijn mentor in deze reis - Christoph Hinske.