Digitale tools kunnen helpen of belemmeren om een samenwerkingsrelatie op te bouwen (studenten-studenten / studenten-docenten)

Ik ben Iris Weernink en studeer dit jaar af van mijn studie bedrijfseconomie bij Saxion. Naast mijn studie, heb ik het Honours Programme Creativity in Finance & Management gevolgd. Mijn laatste project moest branche overstijgend zijn, dus ik dacht na over sectoren die ik interessant vond naast economie. Ik vind het leuk om te leren, dus ik wilde iets doen met leren en lesgeven. Ik hoorde van het honoursproject van de studenten van het tweede leerjaar en was geïnteresseerd. Ik nam contact op met Christoph Hinske en hij stemde ermee om samen het project verder uit te werken.

Inhoud

Context

COVID-19 is een gekke tijd met forse gevolgen voor iedereen. De overheid had studenten geadviseerd om thuis te werken. Dit advies zorgde ervoor dat studenten achter een scherm op hun kamer zaten in plaats van met hun leeftijdsgenoten achter een tafel. Docenten konden niet meer voor de klas staan ​​en moesten hun leerlingen lesgeven via laptops. Saxion paste zich heel snel aan de nieuwe omstandigheden aan, zodat het onderwijs door kon gaan. Maar we hebben allemaal ervaren hoe moeilijk het kan zijn om via een scherm verbinding te maken.

 

Werkwijze

In mijn project ging ik in op hoe digitale tools een samenwerkingsrelatie tussen studenten en docenten kunnen helpen of belemmeren. Ik heb gekeken naar de digitale tools die nu bij Saxion worden gebruikt en de digitale tools die studenten en medewerkers buiten Saxion gebruiken. Ik begon met het versturen van een korte enquête naar leerlingen en docenten om een ​​goed beeld te krijgen van welke digitale tools geliefd en minder geliefd zijn. Nadat de antwoorden binnen waren, heb ik de data omgezet naar een PowerBi dashboard. Het dashboard maakte het mogelijk om vanuit verschillende gezichtspunten naar de data te kijken en datapunten te vergelijken.

 

Inzichten

Uit de gegevens bleek dat de digitale tools die Saxion momenteel gebruikt, slechts een kleine mogelijkheid bieden om samenwerkingsrelaties aan te gaan en op te bouwen. Studenten waren minder enthousiast dan de medewerkers (docenten) over de huidige digitale tools en zouden het gebruik van meer innovatieve en boeiende digitale tools aanbevelen, die momenteel niet worden gebruikt/toegestaan ​​door Saxion. Deze tools geven mogelijkheden die er niet zijn en creëren zo kansen die er in de huidige onderwijscontext van Saxion niet zijn.

 

Aanbevelingen

Ik raad aan om verder te kijken naar de beperkingen die aan het onderwijs worden gesteld als gevolg van het gebruik van een beperkt aantal digitale tools en lesplannen en manieren te onderzoeken om meer boeiende tools mogelijk te maken, waarmee studenten en docenten gemakkelijker uitnodigende en samenwerkende relaties kunnen opbouwen.

Ondanks alles geloof ik dat er niets fijner is dan fysiek samen te werken met anderen in een collaboratieve setting.