Business model voor stichting RIBO

Het doel van het project was om advies te geven aan Stichting RIBO over hoe de omzet verhoogd kan worden door het bevorderen van hun rol als verkoper van authentieke bouwmaterialen. De focus lag daarbij vooral op een nichemarkt binnen de bouwsector, die significant is voor de circulaire transitie. Een groot deel van de grondstofwinning in Nederland wordt gedaan voor bouwmaterialen. Uit de interviews met professionals, waaronder restaureurs en bouwbedrijven in regio Twente, werd duidelijk dat deze bouwmaterialen in de huidige tijd na gebruik de meeste gebruikswaarde verliezen.

 

In de toekomst is het wenselijk dat de materialen na gebruik weer terug in het systeem komen. Dit kan alleen gedaan worden als men begrijpt dat afval niet bestaat binnen een gesloten systeem en dat alles na gebruik nog steeds waarde heeft. Deze waarde moet duidelijk worden gemaakt. RIBO heeft hierop ingespeeld door authenticiteit als extra waarde te gebruiken bij de verkoop van tweedehands bouwmaterialen.

Voor het advies was het belangrijk om te kijken naar hoe het bewustzijn over authentieke bouwmaterialen verspreid kan worden en wat de rol van vakmanschap hierbij kan zijn. RIBO heeft namelijk als Stichting veel kennis over vakmanschap in huis. De ‘R-ladder’ van het Planbureau voor de Leefomgeving is gebruikt voor het maken van de afwegingen tijdens het project. Hierin staan de verschillende strategieën voor circulariteit beschreven.

De conclusie is dat RIBO zich in de toekomst vooral gaat inzetten op het bevorderen van hergebruik van historische bouwmaterialen. Waarbij reparatie en vakmanschap als smeermiddel fungeert om de kwaliteit van de geleverde producten te garanderen. Daarnaast is het advies dat het netwerk mede met digitalisering versterkt wordt om zo betere informatievoorziening te krijgen over waar en welke materialen beschikbaar zijn, zowel vanuit RIBO maar ook vanuit andere partnerorganisaties.