De Investering loont

Meer weten over dit onderzoek?

Neem contact op met Goos Lier

Kennismaken

Het weer laat zich niet sturen en is slechts gedeeltelijk te voorspellen, althans niet op de minuut nauwkeurig. Het aanbod van zonne-energie en wind-energie is afhankelijkheid van de grilligheid van het weer. Aangezien een steeds groter deel van onze elektriciteit afkomstig is van zon en wind is dit een probleem voor het netbeheer. Daartegenover staat dat er nieuwe vormen van elektriciteit-verbruik zijn die wel tot op zekere hoogte te sturen zijn, denk aan opladers voor elektrische auto’s en warmtepompen voor huisverwarming. Wat geldt voor woonwijken geldt ook voor werklocaties, waar zich nog veel andere kansen voordoen om slimmer om te gaan met elektriciteit.

Het woord ‘slim’ is gebruikt. Het project ‘De Investering loont’ is een project dat zich richt op slimme elektriciteitsnetten, veelal aangeduid met smart grids, op lokaal niveau. Om smart te kunnen zijn zijn er fysieke aanpassingen nodig om elektriciteit/energie op te kunnen slaan, om onderling te leveren en voorzieningen om de vraag ook echt te kunnen beïnvloeden. Vervolgens gaat het er om het systeem slim aan te sturen. Voor slimme sturing worden historische verbruiksgegevens, weersverwachtingen, wensen van afnemers en overige gegevens gecombineerd. Uiteindelijk moet alles vertaald worden in slimme contracten waar deelnemers op kunnen vertrouwen.

Nieuwe Energie Overijssel, NEO, wenst het HBO-onderwijs en onderzoek te betrekken bij het vraagstuk van de smart-grids in Overijssel. Via het Programma Sustainable Energy Transition, waar de lectoraten Duurzame Energie Voorzieningen en Business Modellen bij betrokken zijn, zijn verschillende onderzoeken uitgezet naar het functioneren van smart grids. Er is onderzoek gedaan naar de 200 smart-grid-proefprojecten die er de afgelopen tien jaar zijn geweest in het kader van TKI-urban energy, een door het Rijk gefinancierd project om in Nederland op allerlei plekken en vanuit allerlei verschillende insteken onderzoek te doen naar slimmer gebruik van elektriciteit. Enkele lopende projecten in Overijssel zullen op basis van maatschappelijke effecten worden geëvalueerd en we zijn bezig om mee te denken met de gemeente Deventer hoe nieuw leven in te blazen in de smart-grid-initiatieven op Bedrijvenpark A1. Voor de zomer van 2021 zal een project afgerond worden over de bepalende factoren bij vraagsturing van bewoners.

Schematische afbeelding smart grid