Quickscan Circulair Businessmodel

Met de Quickscan CBM krijg je inzicht in de kenmerken van een circulair businessmodel voor je onderneming. Aan de hand van een vragenlijst beoordeel je eerst waar je nu staat als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen. Vervolgens verken je de mogelijkheden voor een meer circulair businessmodel. Daarvoor kies je een basistype circulair businessmodel en selecteer je opties voor bouwstenen als de organisatievorm en het verdienmodel.
Tijd
1 uur
Complexiteit
Doelgroep
Circulaire ondernemers

Tips voor gebruik

De Quickscan CBM is beschikbaar als interactieve applicatie in Excel (klik op Download tool). Eventueel kan een pdf-versie van de quickscan worden gedownload en offline worden gebruikt via de link onderaan de pagina.

 • In fase 1 van de Quickscan vul je de vragenlijst in om vast te stellen waar je op dit moment met je bedrijf staat en waar je naar toe wilt als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen. Dit kun je zelfstandig doen maar interessanter is het om dit door meerdere collega’s in te laten vullen en samen te bespreken.
 • In fase 2 van deze Quickscan is het doel om mogelijke kenmerken van een nieuw of aangepast circulaire businessmodel te verkennen. Het gaat er niet om zo snel mogelijk tot eenduidige keuzes voor een businessmodel te komen. Veel meer wil deze tool inspireren door te laten zien dat er veel keuzemogelijkheden zijn (meer dan je gedacht had!) en door het tonen van concrete voorbeelden van circulaire bedrijven. Maak daar gebruik van om meer over circulaire businessmodellen te leren!

Voor de verdere uitwerking van je circulaire businessmodel raden we je aan gebruik te maken van het Business Model Template en/of de tool Circulair Organiseren.

Gebruik van de tool

Fase 1: Positie bepalen

In fase 1 vul je de vragenlijst in om te analyseren waar je als bedrijf staat als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen. De vragenlijst richt zich op de volgende vier onderdelen”

 • Prioriteit: Welke prioriteit heeft het om te kijken naar duurzaam en circulair ondernemen?
 • Ervaring: Waar staan we op dit moment als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen?
 • Ambitie: Waar willen we als onderneming naar toe als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen?
 • Huidig Business Model: In hoeverre is in ons huidige businessmodel duurzaam en circulair ondernemen al opgenomen?

Het resultaat is een spiderplot die aangeeft waar je als bedrijf staat met duurzaam en circulair ondernemen.

Fase 2: Ontwikkelen of aanpassen businessmodel

Het resultaat van fase 1 kun je gebruiken om in fase 2 te verkennen wat de kenmerken zijn van een nieuw of aangepast circulair businessmodel voor je onderneming. Voor de onderstaande kenmerken ga je keuzes maken door bij ieder kenmerk te kiezen uit de beschikbare opties:

 • Welk basistype circulair businessmodel (of combinatie) sluit het beste aan op het resultaat van fase 1, met name je ervaring en ambitie?
 • Welke R-strategieën passen bij dit basistype en sluiten het beste aan bij het resultaat van fase 1, in het bijzonder je ambitie?
 • Welke organisatievorm past het beste om die ambitie te realiseren?
 • Welke ondersteunende processen zijn cruciaal voor de realisatie van dit businessmodel?
 • Welke verdienmodellen passen het beste bij dit businessmodel?

Het resultaat is een lijstje van kenmerken voor jouw nieuwe of aangepaste businessmodel. Daarnaast heb je door het proces van verkennen en spelen met de keuzemogelijkheden inspiratie opgedaan voor duurzaam en circulair ondernemen van je onderneming.

Achtergrond

De hier gepresenteerde interactieve applicatie Quickscan Circulaire Businessmodellen is gebaseerd op het whitepaper: Jonker, J., Faber, N. en Haaker, T. (2021). Quickscan Circulaire Businessmodellen. Inspiratie voor het organiseren van waardebehoud in kringlopen. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, te vinden via https://circulairemaakindustrie.nl/app/uploads/2021/12/QuickScan-Circulaire-Businessmodellen-V5-ebook-29.11.21.pdf.

Het whitepaper bestaat uit drie delen: (1) een inleiding met een toelichting op achtergronden en centrale begrippen van circulaire businessmodellen, (2) kenniskaarten van zeven basistypen van circulaire businessmodellen die samen een classificatie vormen, en (3) de feitelijke Quickscan.